Můžete se na mě obrátit, jestliže …


  • řešíte vztahy s druhými lidmi
  • trpíte úzkostmi, či depresemi
  • chcete se ve své životní situaci lépe zorientovat
  • chcete porozumět sami sobě, vydáváte se na cestu sebepoznání a osobního růstu
  • ocitli jste se na životní křižovatce
  • vyrovnáváte se se změnami ve svém životě, obtížnými životními situacemi
  • cítíte se nešťastní a nespokojení
  • hledáte souvislosti mezi tělesným zdravím a psychickým prožíváním
  • jste konfrontováni s konečností našich životů (ztráta blízkých, doprovázení umírajících)

Věřím v tvůrčí potenciál a léčivou sílu v každém z nás.