Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU Brno (1998).


Poté jsem absolvovala akreditovaný komplexní výcvik v systemické a rodinné terapii (Institut rodinné terapie Praha), ukončený výcvikovou supervizí u PhDr. Zdeňka Riegera (2005). V rodinné terapii je nahlíženo na problémy jedince v kontextu fungování celé rodiny.

Potřeba hlubšího vhledu do dynamického procesu jednotlivce a zájem o práci se sny, imaginací a symbolickým prožíváním mě přivedla ke studiu jungiánsky orientované psychoterapie. Součástí tohoto vzdělávání byla individuální a skupinová sebezkušenost a supervize. Toto období vnímám jako důležité pro můj individuační proces i psychoterapeutickou práci s klienty.

Při práci s klienty využívám také metodu EMDR - základní výcvik jsem ukončila v roce 2021, následovaly specializované semináře (Gear Box, Aplikace EMDR při práci s dospívajícími). Jsem členem Českého institutu pro psychotraumatologii a EMDR. V roce 2023 jsem absolvovala zážitkovo-vzdělávací kurz Dula pro umírající (Koloběh života).