Ve své soukromé praxi nabízím psychologické konzultace a individuální psychoterapii pro dospělé a dospívající (studenty středních škol).


Mé zaměření je v současnosti psychodynamické, při terapii dialogem využívám také práci se symboly, imaginacemi, sny, či hru na písku (metodu Sandplay/Sandspiel).

Dle kontextu v praxi uplatňuji pohled na jedince optikou rodinného systému, používám metody pro práci s krizovými situacemi a traumatem, či meditační techniky.

Nabízím bezpečný prostor pro setkání se sebou samým, s vnitřním dítětem, nevyslovenými potřebami a touhami. Jsem hostem v krajině Vašeho života. Společně ji poznáváme, přinášíme světlo vědomí na cestu a objevujeme cesty nové.