Ceník služeb


Nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami – konzultace je třeba uhradit hotově. Naše setkání jsou tak naprosto diskrétní, respektování etických zásad mé profese je samozřejmostí. V případě, že nemůžete přijít na již dohodnutý termín, je třeba se předem omluvit, abych mohla uvolněný termín nabídnout jinému klientovi. Pokud se ozvete v čase kratším než 24 hodin před termínem, je nutné uhradit plnou částku za neuskutečněné sezení.

Individuální konzultace/psychoterapie (50 min) . . . . . . . 800 Kč